Haberler

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SOGEP’i  ( Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) hayata geçiriyor. Ülkemizde de görülen koronavirüs salgınından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle projenin başvurusu 30 Nisan 2020’ye kadar uzatıldı. Projesinin uygulama süresi en az 1 yıl en çok da 1,5 yıl sürmesi planlandı.

Bu projenin amaçlar; uygulandığı şehirlerde yerel dinamikleri harekete geçirerek, yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek. Değişen bir sosyal yapı var, bu durumdan doğan ihtiyaçlara karşılık vermek. Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak. İstihdamı arttırmak. Sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek. Sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak.

Öncelik verilecek projeler de açıklandı. Genç, kadın ve engellilerin istihdamını hedefleyen, yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler, eş finansmanın nakdi olarak karşılanmasını öngören projeler, doğrudan sosyal sorumluluk projesi olmasa da özel sektörün içerisinde yer aldığı ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler, proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını ön gören projeler.

Bu projeye kimler başvurabilecek?

Kamu Kurumları, üniversiteler, mahalli idareler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, kooperatifler – birlikler, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri. Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar sadece sosyal sorumluluk önceliğinden (Öncelik 4) başvuru sahibi olabilecek, diğer projelerde ise sadece proje ortağı veya iştirakçi olarak yer alabilecekler.

Proje Bütçesi

Proje bütçesi asgari 1.000.000 TL olması önerilirken, azami proje bütçesi belirlenmemiş olsa da proje bütçesinin 3.000.000 TL’yi geçmemesi tavsiye ediliyor.

Proje geliştirme süreci Bursa EskişehirBilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülüyor, daha detaylı bilgi edinmek isteyenler proje@bebka.org.tr adresinden bilgi alabilecekler.

Yorum Ekle

Yorumu buraya gir